Limhamns fiskrökeri, Malmö


I all livsmedelsproduktion är det krav på att hålla städredskap åtskilda i olika zoner. Toolflex produkter med tydlig färgkodning hjälper Limhamns fiskrökeri att uppfylla kraven utan att göra intrång på den estetiska miljön i butiken.

Mer kunskap att hämta

Vi har tagit fram en kunskapsbank med guider och checklistor kring hygienarbete och städ inom livsmedel och restaurang. Ladda ned materialet utan kostnad här.

Ladda ner

Det är stor omsättning på fisk i de ljusa lokalerna på Strandgatan i Limhamn. Varje dag levereras färska råvaror till företaget som både förädlar till egen försäljning och restaurang samt röker fisk åt andra aktörer.

– En vanlig dag snittar vi drygt 200 kunder i butiken och nästan lika många i restaurangen. Vi jobbar i en öppen miljö med närhet mellan tillverkning av livsmedel och försäljning. För oss är det jätteviktigt att hålla rent och snyggt omkring oss, säger Daniel Sandgren som äger Limhamns fiskrökeri.

En indelning i fyra olika hygienzoner utgör grunden i städorganisationen. De fyra zonerna är butik, produktion, restaurang och kök. Varje zon har en egen färgkod för att göra det så enkelt så möjligt för alla inblandade. Det finns inga lagkrav på färgkodning men för Daniel Sandgren var metoden en självklarhet.

– Kravet vi har på oss är att hålla redskapen avskilda och då finns det inget enklare och tydligare sätt än med olika färger. Det ska väldigt mycket till om det ska bli fel med det här upplägget.

På frågan om hur många gånger skrapor och våtborstar åker i och ur Toolflexhållarna blir svaret oklart – men signalen glasklar.

– Vi har inte räknat men väldigt många gånger. Vi städar lokalen flera gånger varje dag. Om vi inte hade kunnat ha redskapen så lättillgängliga så tror jag att det hade varit enklare att slarva och hoppa över en städning då och då. Titta på väggen där. Så snyggt som det ser ut nu så gör det inget att städgrejerna hänger framme. Jag skulle nog säga att det är den största fördelen med Toolflex lösning. Den underlättar för oss att göra det vi måste, säger Daniel Sandgren som också ser en tidsbesparing i Toolflex.

– Det är egentligen samma sak där. Smidigheten ligger i att ha grejerna nära verksamheten. Att det sparar någon minut vid varje städning att slippa gå och rota i ett städförråd är mycket värt för oss.

Inne i produktionsköket sitter ytterligare en Toolflexskena med utrustning på. Bakom den nya Toolflex One-skenan syns spåren efter en gammal skena som skruvats direkt i väggen och, enligt Daniel, ”säkert suttit där i tio år”.

– Du ser det bruna märket här. Det går aldrig att få bort. Uppgraderingen med löstagbara skenor så att det går att skura ordentligt bakom är jätteviktig för oss som jobbar i den här typen av miljöer. Det går inte att uppfylla livsmedelsinspektörernas krav om du har väggfast utrustning som är svår att ta bort, säger Daniel Sandgren.

  • Vad?

    Fiskrökeri, restaurang och butik. Granne med havet på Strandvägen i stadsdelen Limhamn i Malmö. Grundat 1946 och har haft verksamhet i nuvarande form sedan 2007. Rökeriet har kapacitet att röka 400 kilo fisk på en gång.

  • Utmaningen

    Höga hygienkrav vid livsmedelsframställning. Städar flera gånger varje dag under pågående butiks- och restaurangverksamhet. Vill ha städredskap framme där de ska användas för att inte ödsla tid.

  • Nyttan med Toolflex

    Toolflex skapar ordning och reda och skapar förutsättningar för en både hygienisk och estetiskt snygg förvaring i lokaler där kunder vistas.